Ester L.Wiersma, geboren te Amsterdam heeft een economische achtergrond op universitair niveau. Naast haar geïnteresseerde oog voor de maatschappij heeft zij een creatieve kant: een passie voor handcraft, design, fashion en lifestyle.

Zij ontwikkelde TRACED GOOD vanuit deze passie: nieuwe businesskansen ontdekken en ontplooien met een accessoiremerk dat lokaal tegelijkertijd bijdraagt aan betere arbeidsomstandigheden en eerlijke handel in leder en cashmir.

Ester voelt zich nauw betrokken bij actualiteiten over de mensenrechten en het milieu, maar ook bij economische ontwikkelingen. Zij heeft ondernemersgeest om van niets  ‘iets’ te ontwikkelen en een voorliefde voor Azië en Afrika.  Zij creëert draagvlak via het netwerken met stakeholders en eerlijk handel drijven.

 

Haar visie op internationaal ondernemen

“Internationaal ondernemen is voor mij: inlevingsvermogen tonen en grenzen durven te verleggen. Je dient verantwoordelijkheid te nemen ten opzichte van de maatschappij in de landen waar je bent gevestigd of handel mee drijft. Daarnaast is het belangrijk om over een soort ‘alert-sensor’ te beschikken, zodat je vroegtijdig kunt signaleren en anticiperen op bijvoorbeeld logistieke of fabricage tegenslagen. Je werkt tenslotte veel op afstand en moet zelf zorgen voor de juiste informatie op het juiste tijdstip.”

Gedurende twee banen in marketing en communicatie bij multinationals begon het op te spelen om een eigen label te beginnen. 
Een inspirerend motto in haar leven is: waar een wil is, is een weg. Gedurende een reis naar Indonesië produceerde zij haar eerste lederen accessoires. Tijdens een reis naar Marokko en Afrika doorliep zij het gehele proces: bezoeken aan looiers en toeleveranciers van leder, fabriekjes en ook veeboeren op het land. Echter er bleef een bepaalde onvrede de boventoon voeren:
“wat men hier met hun handen zoal doet in onaangenaam ruikende looierijen en hoe zwaar dit werk fysiek is in de oververhitte temperaturen en onder vaak erbarmelijke werkomstandigheden, dat moet je met eigen ogen zien om het te snappen”.

Steeds meer vragen kwamen bij Ester naar boven. In hoeverre en hoe kunnen wetenschap, cultuur, maatschappelijke leefomstandigheden, ketenorganisatie en integratie en economisch handeldrijven in vooraanstaande lederproducerende landen een mogelijk ecologische en humanitaire verbetering opleveren in deze industrie? En wel op een zodanige wijze dat economische groei gehandhaafd blijft? Hoe komt het dat een certificering voor de lederindustrie complex is in tegenstelling tot materialen als bijvoorbeeld katoen en zijde? Gevoed door initiatieven en projecten van multinationals als Nike, Timberland, Adidas en uiteindelijk door het  consumenten aankooppatroon en -motief van lederen (luxe) producten zijn toch immers al zichtbaar veel resultaten geboekt in deze industrie?

” waar een wil is, is een weg “

Haar kans om verdieping te vinden in kennis over de brede term “ecofashion” kwam op het moment dat zij kennis maakte met Charlie+Marie en met de associatie Clean&Unique (onderdeel van Fair Wear). Het wordt door de oprichtsters zelf ook wel de “Springplank voor designers” genoemd.

De Fair Trade is een belangrijk aspect van de inhoud van TRACED GOOD en de activiteiten van Ester hieromheen. Daarnaast zijn creativiteit & design en business in de vorm van “People, planet, profit” belangrijk. De productielocatie is Nepal.
“De bevolking van Nepal groeit nog steeds, met als gevolg dat de voedselproductie niet genoeg is voor iedereen. Hierdoor wordt dit land er toe gedwongen om voedsel uit andere landen te halen. Ook levert de uitvoer van jute, rijst en kleding steeds minder op. Nepal is sterk afhankelijk van het buitenland. Met TRACED GOOD wil ik bijdragen aan lokale verbetering van leef- en werkomstandigheden van de arbeiders aldaar.”

Met grenzen te blijven verleggen en lokale resultaten te boeken, maar ook met de juiste boodschap voor de stakeholders en de consument zal zij het label TRACED GOOD verder ontwikkelen.

“Als men zich verdiept in de miljardenindustrie van kleding en textiel en specifiek in de lederindustrie is er vooralsnog relatief weinig bewustzijn bij Westerse consumenten. Zo ook bij producenten, kijkend naar de gevolgen van de productie van bijvoorbeeld leder. De fundamenten van deze problematiek vinden hun oorsprong vanuit de historie en richten zich in actualiteit over dit onderwerp met name op de toekomstige concurrentiemachten. Ook de verplaatsing van productielocaties naar steeds goedkopere lonenlanden speelt een grote rol. Wij zullen op het gebied van vervuiling en zichtbaar erbarmelijke arbeidsomstandigheden op bepaalde productielocaties van de lederindustrie nog veel te horen en te zien krijgen” aldus Ester.

Publicaties

Hiernaast volgt een overzicht van aanbevolen literatuur, links met verwante onderwerpen die van invloed zijn geweest op TRACED GOOD en publicatie op het web die over Ester haar werk zijn verschenen.

 
 

Literatuur

” Waarom Azië rijk en machtig wordt “ – Roel van der Veen
The Clean Clothes Campaign – Liesbeth Sluiter

European Commission:   The leather industry’s commitment to the environment
International Council of Tanners:   Perspective on Leather: its place in the World

Links

 

Publicaties